De Rabo Streekrekening

Het StreekFonds is bedoeld om regionale initiatieven ter behoud van het Meinweggebied financieel te ondersteunen. De gelden worden
op diverse wijzen vergaard. De belangrijkste bron van inkomsten is de Rabo StreekRekening van de Rabobank Roermond-Echt.
De Rabo StreekRekening is een eenvoudig, maar ingenieus concept.

Geld geven zonder geld te geven

Het uitgangspunt van de Rabo StreekRekening is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dat wil zeggen een minimaal marktconforme rente en alle vrijheid om het geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat de Rabobank zelf jaarlijks een bedrag ter grootte van 5% van de in totaal aan klanten uitbetaalde rente op de StreekRekeningen afdraagt aan het StreekFonds. De rekeninghouder kan desgewenst eenzelfde gebaar maken en 5% of de totale rente doneren aan het StreekFonds, maar dat is geheel vrijwillig.
Meer informatie over de Rabo StreekRekening leest u in deze brochure.

Het is ook mogelijk rechtstreeks te doneren aan het StreekFonds. Alle giften zijn uiteraard welkom.
Joop Sprenger

Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Roermond-Echt

Als Rabobank hebben we een idee!

Nationaal Park de Meinweg is een geweldig natuurgebied waar we allemaal kunnen genieten van het natuurschoon. Dit moeten we koesteren en waar mogelijk duurzaam versterken. Ik ben trots op de initiatieven van het Streekfonds en onze verbinding in deze. Het is mooi dat wij als Rabobank ook een steentje kunnen bijdragen door middel van het aanbieden van de streekrekening.!”